Odkryj Pragę razem z Kafką

Kafka całe swoje życie spędził w Pradze, której nienawidził całym sercem, a której nie umiał przestać kochać. Jego najsłynniejsza powieść – „Proces” odczytywana jest jako metafizyczna metafora starego praskiego miasta, może więc z książką w ręku ruszyć ulicami Pragi za myślami Kafki (w tym miejscu należy uczciwie ostrzec Czytelnika, że próba drążenia umysłu tego pisarza może okazać się kompletnym fiaskiem, dlatego też może lepiej będzie ruszyć śladem namacalnych dowodów jego obecności)

  • Narodziny – na Starym Mieście, tuż na skraju dawnego getta żydowskiego znaleźć, w pobliżu ulicy Mikołaja znaleźć można budynek U radnice 5, to tam właśnie rozpoczęła się droga Kafki po Pradze.

  • Twórczość – swoje dzieła przez jakiś czas tworzył Kafka tuż pod bokiem królów. Dokładnie na Hradczanach pod numer 22 można znaleźć dom jego siostry, która dała schronienie pisarzowi.

  • Cafe Louvre – to właśnie w praskim Luwrze Kafka dyskutował nad dziewiętnastowieczną filozofią, aby odnaleźć to miejsce należy udać się pod adres Narodni 20 na Starym Mieście.